23/09/2016

tekening van een cirkelvormige metrokaart op een gele achtergrondHet Mobiliteitsverslag 2016 bevat een aantal kerncijfers over de mobiliteit in Vlaanderen. Verder vindt u in het mobiliteitsverslag een scope over woon-werkverkeer in Vlaanderen. Niet toevallig een thema dat belangrijk is voor het mobiliteitsmiddenveld en waarover de MORA al herhaaldelijk aanbevelingen formuleerde.

Vanuit verschillende beleidsniveaus worden oplossingen naar voor geschoven om het woon-werkverkeer te verduurzamen zoals het mobiliteitsbudget, de herstructurering van het Pendelfonds en een verdere verduurzaming van de verkeersfiscaliteit.

 

MORA

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. In de Mobiliteitsraad zetelt een brede groep van maatschappelijke organisaties die samen een representatief beeld vormen van de stakeholders van het Vlaamse mobiliteitsbeleid. De MORA adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid en is het aangewezen platform om maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit op te volgen en te interpreteren.

De werkzaamheden van de MORA laten zich vatten in volgende thema's:

Bezoek ook

servSAR WGGCommissie Sociale EconomieVlaamse HavencommissieVlaamse LuchthavencommissieSalv

Ook gevonden inservSAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie