Samenstelling Algemene Mobiliteitsraad

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter
  • Daan Schalck
 • Leden dagelijks bestuur
  • Wies Callens, voorzitter Commissie Personenmobiliteit
  • Koen Repriels, ACV
  • Danny Smagghe, Touring
  • Lode Verkinderen, voorzitter Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale knooppunten
  • Miguel Vertriest, Netwerk Duurzame Mobiliteit
 • Algemeen secretaris
  • Frank Van Thillo

Leden raad

 • Vertegenwoordigers voorgedragen door de SERV
  • Jochen Goekint, UNIZO
  • Peter Hertog, Vlaams ABVV
  • Bert Meulemans, Landelijke Gilden
  • Koen Repriels, ACV studiedienst
  • Goedele Sannen, VOKA
 • Vertegenwoordigers aangeduid door de havenbedrijven
  • Tom Verlinden, Havenbedrijf Antwerpen
 • Vertegenwoordigers van de mobiliteitsverenigingen
  • Geert Popelier, VAB
  • Danny Smagghe, Touring
  • Miguel Vertriest, Netwerk Duurzame Mobiliteit
 • Vertegenwoordigers van de lokale besturen
  • Erwin Debruyne, VVSG
  • Monica Silvestrini, VVP
 • Vertegenwoordiger organisatie uitzonderlijke expertise mobiliteit en innovatie
  • Liesbeth Geysels, VIL

Plaatsvervangende leden

 • Vertegenwoordigers voorgedragen door de SERV
  • Steven Betz, VOKA
  • Caroline Copers, Vlaams ABVV
  • Erik Quisthoudt, ACLVB
  • Sandra Rosvelds, Beweging.net
  • Marleen Van der Velden, Landelijke Gilden
  • Mia Vancompernolle, UNIZO
 • Vertegenwoordigers aangeduid door de havenbedrijven
  • Chantal Orlans, Port of Zeebrugge
 • Vertegenwoordigers van de mobiliteitsverenigingen
  • Maria Aguililla, Touring
  • Laura Berthoud, Netwerk Duurzame Mobiliteit
  • Benjamin Clarysse, Bond Beter Leefmilieu vzw
  • Joni Junes, VAB
 • Vertegenwoordigers van de lokale besturen
  • Mathias De Beucker, VVP
  • Lieve Vijverman, VVSG
 • Vertegenwoordiger organisatie uitzonderlijke expertise mobiliteit en innovatie
  • Peter Van der Perre, Its Belgium