Samenstelling Algemene Mobiliteitsraad

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter
  • Daan Schalck
 • Leden dagelijks bestuur
  • Wies Callens, voorzitter Commissie Personenmobiliteit
  • Jochen Goekint, UNIZO
  • Peter Hertog, Vlaams ABVV
  • Geert Popelier, VAB
  • Lode Verkinderen, voorzitter Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale knooppunten
  • Miguel Vertriest, Netwerk Duurzame Mobiliteit
 • Algemeen secretaris
  • Tim Buyse

Leden raad

 • Vertegenwoordigers voorgedragen door de SERV
  • John Hallaert, ACLVB
  • Peter Hertog, Vlaams ABVV
  • Bert Meulemans, Landelijke Gilden
  • Koen Repriels, ACV
  • Goedele Sannen, VOKA
  • Mia Vancompernolle, UNIZO
 • Vertegenwoordigers aangeduid door de havenbedrijven
  • [...], Port of Antwerp-Bruges
 • Vertegenwoordigers van de mobiliteitsverenigingen
  • Marie Desroussaux, Bond Beter Leefmilieu vzw
  • Geert Popelier, VAB
  • Danny Smagghe, Touring
  • Miguel Vertriest, Netwerk Duurzame Mobiliteit
 • Vertegenwoordigers van de lokale besturen
  • Erwin Debruyne, VVSG
  • Monica Silvestrini, VVP
 • Vertegenwoordiger organisatie uitzonderlijke expertise mobiliteit en innovatie
  • Liesbeth Geysels, VIL
 • Vertegenwoordigers uit de commissies
  • Elke Bossaert, vicevoorzitter Commissie Personenmobiliteit
  • Wies Callens, voorzitter Commissie Personenmobiliteit
  • Eliene Van Aken, vicevoorzitter Commissie Goederenvervoer Logistiek en Internationale knooppunten
  • Lode Verkinderen, voorzitter Commissie Goederenvervoer Logistiek en Internationale knooppunten

Plaatsvervangende leden

 • Vertegenwoordigers voorgedragen door de SERV
  • Steven Betz, VOKA
  • Caroline Copers, Vlaams ABVV
  • Soetkin Crabbe, Landelijke Gilden
  • Jochen Goekint, UNIZO
  • Erik Quisthoudt, ACLVB
  • Sandra Rosvelds, Beweging.net
 • Vertegenwoordigers aangeduid door de havenbedrijven
  • Chantal Orlans, Port of Antwerp-Bruges
 • Vertegenwoordigers van de mobiliteitsverenigingen
  • Maria Aguililla, Touring
  • Laura Berthoud, Netwerk Duurzame Mobiliteit
  • Maarten Matienko, VAB
  • Jolan Rijmenams, Bond Beter Leefmilieu vzw
 • Vertegenwoordigers van de lokale besturen
  • Mathias De Beucker, VVP
  • Guido Vagané, VVSG
 • Vertegenwoordiger organisatie uitzonderlijke expertise mobiliteit en innovatie
  • Peter Van der Perre, ITS Belgium

[...] vervanging na goedkeuring ministerieel besluit