Zoeken op deze website

Verkeersveiligheid

Effecten 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Verkeersdoden*   391*** 407 376 379 377 389 330 282 297 304****  
Zwaargewonden (niet-gewogen cijfers)**   3.453 3.702 3.130 2.951              
Zwaargewonden (gewogen cijfers)   3.879 4.185 3.632 3.442 3.161 2.880 2.871 2.601 2.527 2.473  

* Alle slachtoffers die om het leven kwamen bij een ongeval of in de 30 dagen daarna.

** De structuur en de aard van de ongevallengegevens is in 2014 gewijzigd ten opzichte van 2013. Zo zijn nu ook ongevallen inbegrepen die ten burele werden aangegeven. Dit was vroeger niet het geval. Er bestaan sinds 2014 geen niet-gewogen cijfers meer, waardoor de rij niet aangevuld kan worden. Ook gewogen cijfers bestaan niet meer onder dezelfde vorm als voor 2014.

*** Doelstelling Verkeersveiligheidsplan 2008 = max. 250 verkeersdoden in 2010

**** schatting op basis van de Verkeersveiligheidsbarometer 2019

  Gemiddelde 2010-2012 Evolutie t.o.v. gemiddelde Evolutie 2017-2018
Verkeersdoden 435 -28,7% +3,7%
Zwaargewonden 3.864 -29,1% -2,6%
Lichtgewonden 33.629 -18,6% +1,8%
Totaal slachtoffers 37.628 -19,7% +1,4%

Bron: Departement MOW - Jaarrapport verkeersveiligheid 2018. Op basis van data van FOD Economie AD Statistiek

 

Bron: Van Raemdonck, K., Lammar, P. (2021). Jaarrapport Verkeersveiligheid: Analyse van verkeersveiligheidsindicatoren in Vlaanderen tot en met 2019. Afdeling Vlaams Huis Verkeersveiligheid, Departement MOW, Vlaamse overheid.
Rode balken: de gegevens van de jaren 2003 en 2004 zijn minder betrouwbaar