Zoeken op deze website

Binnenvaart van en naar de Vlaamse havens

In 2019 werd er in de Vlaamse havens 127,1 miljoen ton goederen geladen en gelost in en uit binnenschepen. De binnenvaartoverslag op de Vlaamse kanalen en rivieren bedroeg in 2019 42,6 miljoen ton. Het totaal voor havens en binnenwateren kom op 169,7 miljoen ton. Doorvoer via de Vlaamse havens of binnenwateren (dus een schip dat laadt en lost buiten Vlaanderen, en enkel via Vlaanderen naar zijn bestemming vaart), is niet inbegrepen.

Lossingen en ladingen door de binnenvaart in de Vlaamse havens en de Vlaamse waterwegen, in 1000 ton, 1998-2018

  haven Antwerpen North Sea
Port Flanders
haven Zeebrugge haven Oostende totaal Vlaamse havens overige in Vlaanderen algemeen totaal
1998 60.741 12.500 316 206 73.763 29.231 102.995
1999 62.347 12.500 589 250 75.686 30.601 106.287
2000 70.172 12.800 549 142 83.663 34.024 117.688
2001 72.295 13.200 461 149 86.105 33.733 119.839
2002 74.276 14.263 457 82 89.078 34.038 123.116
2003 76.615 14.916 508 145 92.184 34.333 126.517
2004 81.939 16.902 593 192 99.626 35.912 135.538
2005 84.301 16.490 747 163 101.701 37.581 139.282
2006 85.694 18.389 949 289 105.321 39.240 144.561
2007 89.297 17.731 808 201 108.037 39.915 147.952
2008 90.449 20.077 846 189 111.561 40.034 151.595
2009 78.585 16.457 603 162 95.807 35.934 131.741
2010 85.922 20.657 626 183 107.387 43.096 150.484
2011 87.133 22.853 695 310 110.991 45.520 156.511
2012 87.858 23.146 633 262 111.899 42.568 154.467
2013 94.287 22.228 598 323 117.436 42.569 160.005
2014 96.461 21.824 780 264 119.329 41.687 161.016
2015 91.506 20.105 802 206 112.617 41.393 154.009
2016 97.178 21.928 859 199 120.164 43.076 163.240
2017 102.263 23.035 849 224 120.371 45.079 171.450
2018 99.288 23.700 880 165 124.032 43.490 167.522
2019 101.300 24.571 1.087 164 127.123 42.588 169.711

Bron: Vlaamse havens: Havenbesturen. Overige in Vlaanderen: Promotie Binnenvaart Vlaanderen (tot 2009), De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal (via Open Data MOW, vanaf 2010), De Vlaamse Waterweg (vanaf 2018). Voor Gent gaat het tot en met 2001 om ramingen