Zoeken op deze website

Havenarbeid

Wet Major

De havenarbeid wordt in de Vlaamse havens volgens een zeer eigen, specifieke reglementering georganiseerd. De havenarbeiders hebben een eigen statuut. De algemene principes over havenarbeid in België worden geregeld in de kaderwet van 8 juni 1972 over de havenarbeid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten ervan (de “Wet Major”).

Overeenkomstig deze wetgeving moeten alle goederen die een haven binnenkomen – op welke wijze ook - behandeld worden door erkende havenarbeiders (er zijn binnen de uitvoeringsbesluiten en collectieve arbeidsovereenkomsten wel uitzonderingen).

Jaar

Havenarbeiders
opgenomen in de pool

Totaal aantal gepresteerde taken/jaar
(havenarbeiders opgenomen in de pool)
Gemiddeld aantal taken per arbeider per jaar
(havenarbeiders opgenomen in de pool)
1980 9 270 1 613 105 174
1990 7 009 1 384 598 198
2000 5 567 1 071 813 193
2001 5 388 1 076 236 200
2002 5 720 1 153 354 202
2003 5 739 1 182 298 206
2004 6 303 1 232 722 196
2005 6 742 1 274 413 189
2006 6 900 1 303 664 189
2007 6 819 1 356 651 199
2008 6 898 1 377 539 200
2009 6 650 1 228 708 185
2010 6 240 1 322 822 212
2011 6 053 1 170 631 193
2012 6 029 1 166 335 193
2013 6 160 1 183 817 192
2014 6 181 1 162 372 188
2015 6 131 1 193 747 195
2016 6 136 1 211 218 197
2017 6 277 1 262 963 201
2018 6 723 1 315 804 196
2019 7 053 1 335 804 189

Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, CEPA, AGHA (SEA).

Jaar Havenarbeiders
opgenomen in de pool
Totaal aantal gepresteerde taken/jaar
(havenarbeiders opgenomen in de pool)
Gemiddeld aantal taken per arbeider per jaar
(havenarbeiders opgenomen in de pool)
1980 787 131 095 167
1990 761 126 293 166
2000 479 81 142 169
2001 459 75 185 164
2002 430 67 620 157
2003 424 68 768 162
2004 442 76 980 174
2005 430 74 967 174
2006 432 79 465 184
2007 464 81 536 176
2008 458 88 500 193
2009 445 66 990 151
2010 419 81 659 195
2011 463 95 268 206
2012 457 86 978 190
2013 456 82 818 182
2014 425 79 222 186
2015 439 80 667 184
2016 419 77 876 186
2017 425 81 632 192
2018 459 84 268 184
2019 458 86 279 189

Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, Centrale van de Werkgevers aan de Haven van North Sea Port Flanders, CEPG.

Jaar Havenarbeiders
opgenomen in de pool
Totaal aantal gepresteerde RSZ-dagen/jaar
(havenarbeiders opgenomen in de pool)
Gemiddeld gepresteerde RSZ-dagen per arbeider per jaar
(havenarbeiders opgenomen in de pool)
1980 327 36 162 111
1990 862 158 725 184
2000 1 080 238 235 221
2001 1 058 235 986 223
2002 1 037 228 979 221
2003 1 000 228 463 228
2004 1 089 247 497 227
2005 1 246 281 247 226
2006 1 395 309 241 222
2007 1 487 347 898 234
2008 1 645 352 689 214
2009 1 560 288 796 185
2010 1 516 331 731 219
2011 1 499 332 766 222
2012 1 480 294 914 199
2013 1 458 322 266 221
2014 1 541 333 656 217
2015 1 568 355 574 227
2016 1 696 402 959 238
2017 1 796 414 548 231
2018 1 833 422 096 230
2018 1 915 434 500 227

Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, CEWEZ RSZ-dagen: Effectief gepresteerde dagen + betaalde vakantie- en feestdagen.

Jaar Havenarbeiders
opgenomen in de pool
1990 55
2000 40
2001 34
2002 45
2003 59
2004 57
2005 53
2006 58
2007 66
2008 76
2009 74
2010 40
2011 34
2012 31
2013 33
2014 22
2015 13
2016 12
2017* -

Bron: Vlaamse Havencommissie, MORA, Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende, Sociale Samenwerking - Group S. * Sinds 1 juli 2017 is CEWEZ vzw ook aangesteld als wettelijke lasthebber voor de havens van Oostende en Nieuwpoort. De havenarbeiders van Oostende en Nieuwpoort zijn vanaf dat moment opgenomen in de tabel voor Zeebrugge.