Zoeken op deze website

Overheidsuitgaven

Deze tabellen geven de overheidsuitgaven weer ten behoeve van de Vlaamse havens, voor de periode 1989-2018. Voor de laatste vijf jaar (2014-2018) worden de overheidsuitgaven voor de vier Vlaamse havens apart weergegeven, met aanduiding van de belangrijkste projecten. Alle bedragen worden uitgerekend in prijzen van 2018 door middel van de ABEX-index.

jaar Antwerpen North Sea
Port Flanders
Zeebrugge Oostende Totaal
havens
Maritieme
toegang
Havenover-
schrijdend + diversen*
Algemeen
totaal
Maritieme
toegang %
1989 119,86 19,31 38,43 7,09 184,70 102,42 0,00 287,12 35,7%
1990 89,59 23,01 35,20 8,67 156,47 114,39 0,00 270,86 42,2%
1991 110,84 30,41 54,24 18,11 213,60 101,28 0,00 314,87 32,2%
1992 119,28 38,57 44,01 2,31 204,16 115,27 0,00 319,43 36,1%
1993 101,81 20,43 43,54 4,04 169,82 136,37 0,00 306,19 44,5%
1994 31,49 23,20 33,74 18,28 106,70 160,41 0,00 267,12 60,1%
1995 63,54 32,80 21,87 16,91 135,12 164,71 0,00 299,82 54,9%
1996 106,37 32,79 24,48 25,26 188,89 178,55 0,00 367,45 48,6%
1997 59,50 39,51 19,21 27,25 145,47 227,51 0,00 372,99 61,0%
1998 109,67 20,69 37,32 23,90 191,58 221,62 0,00 413,20 53,6%
1999 89,83 17,60 38,30 24,31 170,04 230,71 0,00 400,76 57,6%
2000 66,60 26,32 34,83 26,51 154,26 308,89 0,00 463,15 66,7%
2001 72,85 17,15 72,04 9,49 171,53 258,67 0,00 430,20 60,1%
2002 151,42 23,25 20,27 22,46 217,40 285,31 0,00 502,71 56,8%
2003 183,16 34,36 20,52 14,63 252,67 255,93 0,00 508,60 50,3%
2004 172,85 39,04 30,73 12,85 255,47 303,27 0,00 558,74 54,3%
2005 136,88 44,91 26,78 8,93 217,50 226,70 0,00 444,19 51,0%
2006 98,46 53,49 24,57 16,96 193,48 227,36 0,00 420,84 54,0%
2007 85,52 44,21 43,89 13,09 186,70 273,59 0,00 460,29 59,4%
2008 112,91 28,79 45,69 20,13 207,52 284,62 0,00 492,13 57,8%
2009 96,30 33,67 35,96 47,17 213,10 235,70 0,00 448,80 52,5%
2010 83,15 34,89 54,11 18,27 190,41 216,91 0,00 407,32 53,3%
2011 89,73 25,26 61,63 9,28 185,90 202,92 0,00 388,82 52,2%
2012 83,84 9,68 33,66 11,51 138,69 249,43 0,00 388,12 64,3%
2013 118,19 4,66 29,32 13,80 165,96 268,87 0,00 434,84 61,8%
2014 68,31 6,56 22,66 17,81 115,33 387,96 0,00 503,29 77,1%
2015 64,81 18,28 18,72 17,94 119,74 168,13 33,36 321,24 52,3%
2016 70,09 4,22 17,19 6,38 97,88 314,59 44,83 457,31 68,8%
2017 73,79 8,46 41,21 5,53 128,99 273,15 42,37 444,51 61,4%
2018 90,61 3,74 10,14 8,86 113,35 306,11 26,60 446,06 68,6%
2019 78,67 3,35 50,22 6,52 138,76 219,94 23,12 381,82 57,6%
Totaal 2 999,90 762,63 1 084,44 484,24 5 331,20 7 021,28 170,29 12 522,77 56,1%

* tot 2014 ondergebracht onder "maritieme toegang".

Project 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal
Berendrechtsluis (saldo vanaf 1989) 0,02 0,55 1,10 0,00 0,00 1,66
Berendrechtsluis & Zandvlietsluis 0,38 0,65 1,26 0,13 0,16 2,57
Zandvlietsluis 2,85 1,67 0,34 0,00 0,00 4,86
Reserve bovenrolwagens t.b.v. diverse sluizen 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80
Bouw / Financieringskost AMORAS 7,88 7,79 7,60 7,34 7,10 37,71
Renovatie Van Cauwelaertsluis 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,06
Boudewijnsluis 2,56 5,77 0,13 32,99 28,35 69,80
Royerssluis en Kattendijksluis 0,00 0,00 0,22 0,23 0,02 0,46
Verrebroekdok 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,23
Kieldrechtsluis 0,00 4,96 20,36 18,81 18,06 62,19
Herstellingswerken Kallosluis 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
Verdieping kaaimuren Vijfde Havendok en Industriedok 0,00 0,93 1,03 0,80 0,00 2,76
Wachtplaatsen Ketelplaat (binnenvaart) 0,00 0,00 5,62 0,00 0,93 6,55
Overige (kleinere werken en diversen) 19,18 7,46 8,15 10,09 2,45 47,33
Decreetkosten: werking sluizen 14,04 14,77 17,61 10,03 11,77 68,21
Decreetkosten: toelage kanaaldokken & commerciële ligplaatsen 6,60 5,82 0,00 0,00 0,00 12,42
Decreetkosten: havenkapiteinsdienst 11,21 9,53 10,38 10,18 9,85 51,15
Totaal Haven van Antwerpen 64,81 70,09 73,79 90,61 78,67 377,96

Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, op basis van gegevens Vlaamse Gemeenschap, Dept. MOW, Afdeling Maritieme Toegang.

Project 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal
Onderwaterdamwand kop Brittanniadok 0,00 0,00 3,48 0,00 0,00 3,48
Strategisch Haveninfrastructuur Project 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Voorwand kaai CHZ-Terminal 0,26 0,03 0,00 0,00 0,00 0,29
Aanleg Albert II-dok 0,13 0,00 2,29 0,00 0,00 2,42
Werken Vandammesluis en vaargeul 6,41 4,28 21,51 1,45 35,58 69,23
Werken Visartsluis 0,32 0,00 1,56 0,09 0,03 1,99
Aanleg Zuidelijk kanaaldok en bijhorende terreinen 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Vernieuwen oevers Boudewijnkanaal 1,87 1,85 1,81 1,74 2,92 10,20
Renovatie spoorbrug over Boudewijnkanaal 0,00 1,81 0,00 0,00 0,00 1,81
Nieuwe sluis Zeebrugge 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53 3,53
Overige (kleinere werken en diversen) 3,12 3,13 4,64 2,26 2,54 15,70
Decreet kosten werking sluizen 3,68 3,70 3,71 2,43 3,51 17,02
Decreetkosten: havenkapiteinsdienst 2,81 2,38 2,22 2,18 2,11 11,69
Totaal Haven van Zeebrugge 18,72 17,19 41,21 10,14 50,22 137,48

Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, op basis van gegevens Vlaamse Gemeenschap, Dept. MOW, Afdeling Maritieme Toegang.

Project 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal
Renovatie kaai 101 thv bestuursgebouw DAB vloot 9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 9,58
Demeysluis: schilder- en herstellingswerken, electromechanische uitrusting deuren 0,00 1,47 0,00 0,00 2,43 3,89
Overige (kleinere werken en diversen) 7,00 3,67 4,21 7,55 2,82 25,25
Decreetkosten: werking sluizen 0,57 0,58 0,57 0,57 0,56 2,85
Decreetkosten: havenkapiteinsdienst 0,79 0,67 0,75 0,74 0,71 3,66
Totaal Haven van Oostende 17,94 6,38 5,53 8,86 6,52 45,23

Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, op basis van gegevens Vlaamse Gemeenschap, Dept. MOW, Afdeling Maritieme Toegang.