Zoeken op deze website

Werkgelegenheid

De vier Vlaamse zeehavens Antwerpen, North Sea Port Flanders, Zeebrugge en Oostende zijn zeer belangrijk voor de tewerkstelling in Vlaanderen: in 2018 bedroeg de directe werkgelegenheid in de havens 106.320 VTE (voltijdse equivalenten). Ruim een derde daarvan werkt in de maritieme cluster en bijna twee derde in de niet-maritieme cluster. De sector industrie is de belangrijkste werkgever. Deze sector is goed voor bijna de helft van de werkgelegenheid in de Vlaamse havens samen. Het totaal van directe en indirecte werkgelegenheid lag in 2018 op 224.865 VTE. Dit is 5,3% van de werkende bevolking in België (bijna 9,0% van de werkende bevolking in het Vlaams Gewest).

Jaar Maritieme
cluster
direct
Niet maritieme
cluster
direct
Totaal
direct
Totaal
indirect
Algemeen
totaal
2013 39 043 64 829 103 872 122 319 226 191
2014 38 571 65 282 103 852 119 445 223 297
2015 38 023 64 475 102 498 109 136 211 634
2016 38 442 64 879 103 321 109 817 213 137
2017 38 899 66 161 105 059 117 512 222 572
2018 39 640 66 680 106 320 118 545 224 865
Jaar Maritieme
cluster
direct
Niet maritieme
cluster
direct
Totaal
direct
Totaal
indirect
Algemeen
totaal
2013 27 961 33 578 61 539 83 139 144 678
2014 27 381 33 731 61 112 80 662 141 774
2015 27 478 32 889 60 367 74 546 134 913
2016 27 640 33 029 60 669 74 449 135 118
2017 27 885 34 029 61 914 80 126 142 040
2018 28 365 34 270 62 635 79 960 142 594
Jaar Maritieme
cluster
direct
Niet maritieme
cluster
direct
Totaal
direct
Totaal
indirect
Algemeen
totaal
2013 3 181 24 358 27 539 34 970 62 509
2014 3 223 25 006 28 229 35 362 63 591
2015 2 661 25 004 27 665 31 322 58 986
2016 2 833 25 158 27 991 32 070 60 061
2017 2 923 25 481 28 404 34 189 62 592
2018 3 081 25 624 28 705 34 984 63 688
Jaar Maritieme
cluster
direct
Niet maritieme
cluster
direct
Totaal
direct
Totaal
indirect
Algemeen
totaal
2013 6 007 3 742 9 749 10 126 19 875
2014 6 092 3 361 9 453 9 875 19 328
2015 6 015 3 330 9 345 8 755 18 100
2016 6 120 6 509 9 630 9 099 18 729
2017 6 267 3 500 9 767 9 563 19 331
2018 6 360 3 550 9 910 9 898 19 809
Jaar Maritieme
cluster
direct
Niet maritieme
cluster
direct
Totaal
direct
Totaal
indirect
Algemeen
totaal
2013 1 894 3 152 5 046 4 399 9 445
2014 1 875 3 184 5 058 4 309 9 367
2015 1 869 3 251 5 121 4 268 9 388
2016 1 849 3 183 5 032 4 071 9 103
2017 1 824 3 150 4 975 4 130 9 105
2018 1 835 3 236 5 071 4 184 9 255