Je kan het decreet houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen terugvinden bij documenten.