Aanvulling advies programmadecreet 2020

advies op eigen initiatief
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Matthias Diependaele
Aanvulling op advies voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020

Advies aan minister Matthias Diependaele, Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie.

De Mobiliteitsraad heeft vastgesteld dat in de memorie van toelichting over het Programmadecreet 2020 een repliek is opgenomen op het MORA-advies. De raad merkt op dat een aantal elementen uit zijn advies verkeerdelijk worden aangewend ter onderbouwing van het programmadecreet. De raad heeft er in zijn vergadering van 14 november 2019 op aangedrongen de Vlaamse Regering hierop te wijzen middels een briefadvies.