Advies afbakening Linkerscheldeoevergebied Antwerpen

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

Met de gedeeltelijke vernietiging door de Raad van State van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’ verviel in 2016 ook de afbakeningslijn van het havengebied van Antwerpen op de Linkerscheldeoever. Op 10 april 2020 werd de MORA om advies gevraagd over het voorontwerp van besluit dat het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied opnieuw formeel afbakent. Hiermee wordt een juridisch vacuüm weggewerkt en rechtszekerheid gecreëerd voor het Havenbedrijf Antwerpen en De Maatschappij voor het haven, grond- en industrialisatiebeleid op de linkerscheldeoever.