Advies begeleiding uitzonderlijk vervoer

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

Met het ontwerp van besluit over de begeleiding van het uitzonderlijk vervoer bepaalt de Vlaamse Regering welke partijen de begeleiding van uitzonderlijk vervoer mogen uitvoeren en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen. De MORA adviseerde eerder al over het ontwerp. De raad apprecieert het dat  rekening is gehouden met dat advies en gaat akkoord met de sterk vereenvoudigde procedure die wordt beoogd. De raad vestigt er ook de aandacht op  dat een havenverkeerverordening in voorbereiding is die ook voorschriften bevat voor de begeleiding van havenvoertuigen. De MORA respecteert de onafhankelijkheid van de havens in deze en verwacht dat de verkeersveiligheid en de eerlijke concurrentie gewaarborgd blijven.