Advies beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024

advies op eigen initiatief

In het advies op  de beleidsnota dat de MORA op 20 november uitbracht wordt positief gereageerd op de ambitieuze verkeersveiligheidsdoelstelling die voorop staat. Ook is het positief dat er wordt ingezet op een substantiële modal shift met centrale plaats voor  de fiets. Dit gaat samen met belangrijke infrastructuurinvesteringen ondersteund door een geïntegreerde planning- en evaluatietool. De verduurzaming van ons transportsysteem door een modal shift loopt als een rode draad doorheen de nota. Hierbij wordt voldoende aandacht besteed aan de bereikbaarheid van onze havens en luchthavens.

Door de beperkte periode waarin de beleidsnota moest opgeleverd worden zijn er nog al wat initiatieven minder concreet uitgewerkt. De MORA ziet dit als een kans en formuleert in zijn advies constructieve voorstellen die de minister bij de verdere uitwerking kan meenemen. Zo doen we voorstellen voor  de concretisering van basisbereikbaarheid of het bereiken van een co-modaal systeem in het goederenvervoer door in te spelen op de opportuniteiten voor spoor en binnenvaart. De minister wijst in de nota op het gebrek aan objectieve cijfers ter onderbouwing van het Vlaams Mobiliteitsbeleid. In de MORA vindt ze alvast een partner om te werken aan een ambitieuze onderzoeksagenda die de wetenschappelijke onderbouw van het beleid kan versterken.

De MORA is in zijn advies wel kritisch voor het uitblijven van een geïntegreerd mobiliteitsplan met voldoende aandacht voor de klimaatuitdagingen. De MORA betreurt ook dat de invoering van een beprijzingsinstrument voor personenvervoer is verdwenen uit het Vlaamse mobiliteitsbeleid, maar hoopt dat er tijdens deze legislatuur verder onderzocht wordt hoe er aan draagvlak kan gewerkt worden. Inmiddels waarschuwt de MORA om niet te morrelen aan de principes voor de kilometerheffing voor vrachtwagens zonder voorafgaandelijk maatschappelijk debat.