Advies beroepsbekwaamheid bestuurder LZV

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts

De Vlaamse Regering is gemachtigd om de vereiste beroepsbekwaamheid, inclusief de opleiding, van de chauffeurs van LZV’s te regelen. Met het besluit wordt hieraan uitvoering gegeven.
Het besluit stelt dat voor het besturen van een LZV een bekwaamheidsattest vereist is. Hiervoor moet de kandidaat-bestuurder een opleiding volgen en ook slagen voor een examen. Het besluit bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten van de opleiding en het examen.
De MORA vindt het positief dat met het voorliggende besluit een allesomvattende regeling van de beroepsbekwaamheid van de chauffeurs van LZV’s is uitgewerkt. In het advies formuleert de raad nog een aantal specifieke opmerkingen en voorstellen.