Advies beroepsbekwaamheid bestuurder LZV

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

Het ontwerp van besluit bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten van de opleiding en het examen voor de bestuurder van een langere en zwaardere vrachtwagen of LZV. Over een eerste versie van het ontwerpbesluit gaf de MORA advies op 24 mei 2019. In het nieuwe ontwerp van besluit zijn diverse aanbevelingen uit het toenmalige advies niet opgepikt. Daarom herneemt de MORA in dit advies deze aanbevelingen en voegt hij ook bijkomende aanbevelingen toe. Deze hebben onder meer betrekking op het volgen van opleidingen in Nederland, de termijn van de opleiding en het examen, de duurtijd van het praktijkgedeelte van de opleiding, het  aantal kandidaat-bestuurders in het voertuig tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding, enz.