Advies CDNI-Verdrag

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Adviesvraag over het ontwerp van decreet houdende instemming met de wijziging van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI), aangenomen op 22 juni 2017 door de Conferentie van Verdragsluitende Partijen, alsmede van zijn bijlage 2 en van de bij bijlage 2 horende aanhangsels I tot en met V inzake het ontwerp van decreet tot instemming met de wijziging van het CDNI-verdrag.

Het CDNI-verdrag verbiedt het ontgassen van binnenschepen in de atmosfeer. De Mobiliteitsraad formuleert geen opmerkingen op het instemmingsdecreet hiermee. De raad vond dat aan het afsluiten van het internationaal verdrag voldoende onderhandelingen en consultaties zijn voorafgegaan.

De MORA geeft wel enkele aandachtspunten mee voor het vervolgtraject. Zo ziet hij het een taak voor de Vlaamse overheid om alle actoren in de logistieke keten te wijzen op hun rol en verantwoordelijkheden om het Verdrag uit te voeren, ook als dat financiële consequenties met zich zou meebrengen. De raad vraagt de Vlaamse overheid om voldoende inspanningen te doen op te volgen dat het principe dat de vervuiler betaalt wordt gevolgd. Anders zou dit negatief zijn voor het mobiliteitssysteem. Daarnaast ziet de raad het als een taak voor de overheid om voor een goed investeringsklimaat te zorgen voor dienstverleners van gecontroleerde ontgassingsdiensten.