Advies complex project Noord-Zuidverbinding Limburg

advies op vraag
De Werkvennootschap
foto 'De Werkvennootschap'

In het advies spreekt de raad zijn appreciatie uit voor het lopende communicatie- en participatietraject en de constructieve dialoog met de projectbeheerder.  De raad vindt het positief dat het project wordt aangepakt vanuit een multimodale benadering. Hij vraagt  dat bij het onderzoek van de alternatieven de impact op doorstroming, verkeersveiligheid, milieu, verkeersleefbaarheid, enz. op een gelijkwaardige manier wordt meegenomen.
 
De raad wijst op de nood aan maximale transparantie op het vlak van financiering en vraagt zo snel als mogelijk een inschatting van de budgettaire weerslag van het project. Daarnaast vraagt hij om bij de verdere uitwerking van het project rekening te houden met de nieuwe wegcategorisering en de selectiecriteria die nog moeten worden vastgelegd.

Ten slotte wijst hij erop dat lopende studies, zoals deze over de heropening van spoorverbinding L18, geen voorafname mogen zijn op de keuze van het voorkeursalternatief.