Advies conceptnota 'Geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit in Vlaanderen'

advies op eigen initiatief

Op Europees, Belgisch en Vlaams niveau beweegt er heel wat rond geconnecteerde en zelfrijdende voertuigen. Daarom besloot de Mobiliteitsraad om op eigen initiatief een advies te formuleren over de conceptnota ‘Geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit in Vlaanderen’.

 

In dit advies stelt de Mobiliteitsraad dat het belangrijk is om de werkzaamheden in het kader van geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit te linken aan meerdere betrokken beleidsdoelstellingen en –domeinen op Vlaams niveau. Hierbij mogen maatschappelijke aanknopingspunten niet over het hoofd mogen gezien worden. De raad wil daarom specifieke aandacht vragen voor de ethische, sociaaleconomische en privacy dimensies van deze technologieën.

 

De MORA wil dat dit advies gelezen wordt als een uitnodiging om samen met de betrokken departementen verder te werken aan een doordachte en gedragen introductie van geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit in Vlaanderen. De raad kan en wil hierbij een rol spelen als forum voor verdere maatschappelijke discussies rond dit thema.