Advies conceptnota stand van zaken basisbereikbaarheid

advies op eigen initiatief

De Vlaamse Regering keurde op 27 oktober de ‘Conceptnota stand van zaken inzake Basisbereikbaarheid’ goed. Een conceptnota moet het conceptueel denken bevorderen en het maatschappelijk debat aanwakkeren. Omdat de visie van het middenveld in deze denkoefening niet mag ontbreken, formuleert de MORA op eigen initiatief een advies. Het parlementair debat over de conceptnota vond al op 9 november plaats, de Raad betreurt dat er onvoldoende tijd werd voorzien om zijn advies voorafgaandelijk aan dit debat te formuleren.

Op 14 november ging de MORA over de conceptnota in debat met een vertegenwoordiger van het kabinet Weyts, het departement MOW en de ambtelijke voorzitters van de vier proefregio’s basisbereikbaarheid. De MORA dankt minister Weyts voor de transparantie in dit dossier en vraagt om de goede samenwerking voor te zetten bij de verdere wetgevende en operationele voorbereiding van basisbereikbaarheid. De werkzaamheden in het dossier kilometerheffing tonen aan dat het regelmatig betrekken van het mobiliteitsmiddenveld ook bijdraagt aan de maatschappelijke gedragenheid en uitrol van een project.

De MORA stelt vast dat de evaluatie van de proefprojecten hoofzakelijk is gericht op de organisatorische aspecten van basisbereikbaarheid. Voor de MORA is ook de maatschappelijke evaluatie relevant als onderbouw van het verdere beleidsproces. Met deze brief wil de MORA aanvullend ook de maatschappelijke vragen aanbrengen waar de proefprojecten basisbereikbaarheid een antwoord moeten op formuleren. Op die manier kan basisbereikbaarheid een breed gedragen maatschappelijk project worden.