Advies diverse bepalingen MOW

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts
Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer en het verkeersveiligheidsbeleid en VVM De Lijn

De Mobiliteitsraad keurde op 31 augustus het advies goed over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer en het verkeersveiligheidsbeleid en VVM De Lijn.

Na overleg kozen de leden van de Mobiliteitsraad om onze aanbevelingen te richten op vier onderdelen van het verzameldecreet:

  • de oprichting van een Instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen en –incidenten;
  • de wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven EVA VVM De Lijn, meer specifiek de toevoeging van ‘Hoofdstuk VI Administratieve sancties’;
  • de wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende beleid en beheer van zeehavens;
  • de wijziging van het decreet van 3 mei 2013 betreffende bescherming van verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport.