Advies exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts
Ontwerp van BVR betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer

De doelstellingen en bepalingen van het hervormde taxibeleid zijn verreikend. De MORA heeft in zijn advies op het ontwerpdecreet individueel bezoldigd personenvervoer al gewaarschuwd dat het BVR cruciaal is om de noodzakelijke invulling te geven aan een groot aantal onderdelen van het decreet. In zijn advies op het ontwerpbesluit over de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer stelt de raad echter dat er belangrijke hiaten zijn die de hervorming kunnen hypothekeren.

Het is cruciaal dat de nieuwe regelgeving over taxi’s het gelijk speelveld waarborgt, de democratisering van het taxivervoer realiseert en de klant centraal plaatst.. Daarom vraagt de MORA om het ontwerp BVR grondig bij te sturen voor de inwerkingtreding van het hervormde taxibeleid op 1 januari 2020.

Een aantal centrale aanpassingsvoorstellen in het advies zijn:

  • De raad meent dat zowel de vereisten inzake milieukenmerken voor taxivoertuigen als de taalvereisten voor bestuurders te streng zijn. Een duidelijke overgangsperiode moet voor de sector een modern arbeidsmarktbeleid mogelijk maken en de vergroening economisch haalbaar maken.
  • Voor de MORA is het noodzakelijk dat het beloofde taxiobservatorium per besluit wordt opgericht om de liberalisering van de taxisector te ondersteunen en zowel klanten als de sector te beschermen.
  • De hervorming van de taxisector kan enkel slagen als straattaxi’s en standplaatstaxi’s duidelijk herkenbaar zijn. Daarom stelt de MORA voor om zo snel mogelijk herkenbare blauwe kentekenplaten te verplichten.
  • De MORA blijft erbij dat het onduidelijke systeem van de perimeter zal problemen veroorzaken voor klant, bestuurder en handhaver. De MORA geeft in zijn advies een aantal randvoorwaarden die in het uitvoeringsbesluit moeten opgenomen worden om dit systeem een grotere kans op slagen te geven.