Advies fietsfonds

advies op eigen initiatief

De MORA heeft al in meerdere adviezen aangegeven verheugd te zijn met de beleidsfocus op de fiets en de historisch hoge budgetten die ter beschikking worden gesteld om fietsinfrastructuur te realiseren. De MORA is tevreden dat de vastgelegde kredieten het beoogde budget van 2021 halen. De raad wil er ook op blijven toezien dat de vastgelegde middelen zich ook effectief vertalen in concrete fietsinfrastructuur op het terrein en niet worden aangewend voor andere modi.

In 2021 investeerden de vijf Vlaamse provincies een recordbedrag van ongeveer 50 miljoen euro in de Fietsfondsprojecten van steden en gemeenten. De Vlaamse overheid heeft het compensatiebedrag voor de provincies echter begrensd op 15 miljoen euro.

De MORA is ervan overtuigd dat deze projecten een wezenlijke bijdrage kunnen vormen aan het beleid om van de fiets een volwaardig vervoersalternatief in ons mobiliteitssysteem te maken. De MORA vraagt dan ook om het budget van het Fietsfonds te verhogen, af te stemmen op de beoogde budgetten en prognoses die de provincies hebben opgemaakt, en effici├źnter aan te wenden zodat ook deze projecten tijdig kunnen gerealiseerd worden.