Advies fusie LOM

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen met het oog op de fusie van de LOM Antwerpen en de LOM Oostende-Brugge

Op 29 juni 2020 vroeg minister Peeters advies over het ontwerp van decreet dat de Lokale Ontwikkelingsmaatschappijen (LOM) voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge fuseert. 

In zijn advies verwelkomt de MORA de bestuurlijke efficiëntie die dit zal opleveren. De MORA is tevreden dat er gestreefd zal worden naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de lokale besturen. De MORA adviseert wel dat de nieuwe LOM-Vlaanderen in de toekomst de beheerstaken voor alle drie de regionale luchthavens op zich neemt. 

De MORA vraagt om de omschrijving voor de taken die het huidige decreet toewijst aan de Lokale Exploitatie Maatschappij (LEM) te behouden om alle mogelijke juridische verwarring te vermijden. 

De MORA vraagt tot slot om snel en transparant werk van de lange termijn visie inzake de ontwikkeling van de luchtvaart die in het Vlaams Regeerakkoord werd aangekondigd.
 

foto: Walter Van Brempt / Luchthaven Antwerpen