Advies havenverkeersverordening haven van Antwerpen

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

De MORA vindt het positief dat de Vlaamse regering de havenverkeersverordening voor de haven van Antwerpen principieel heeft goedgekeurd. Daarmee komt een einde aan een langlopend proces dat aan de opmaak van de havenverkeersverordening is vooraf gegaan. Dit besluit van de Vlaamse Regering legt een juridische basis om havenvoertuigen binnen het havengebied van Antwerpen toe te laten op de openbare weg. Het moet zo ook juridische en economische zekerheid bieden aan bedrijven over welke voertuigen op welke locaties en onder welke voorwaarden mogen rijden rekening houdend met de verkeersveiligheid.

De Raad formuleert in zijn advies een aantal elementen die het maatschappelijk draagvlak voor de verordening kunnen verhogen.