Advies LZV proefproject uitvoeringsbesluit 2013

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Hilde Crevits
Advies over het Voorontwerp van Besluit betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met LZV's in het kader van een proefproject

In 2009 en 2011 sprak de MORA zich uit voor een beperkt proefproject met Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV) maar koppelde daaraan welbepaalde voorwaarden. Het uitvoeringsbesluit dat nu aan de MORA voor advies werd voorgelegd komt grotendeels tegemoet aan deze voorwaarden. De Raad vraagt wel om in de aanloop van het proefproject rekening te houden met een aantal bekommernissen en doet hiervoor suggesties:

  • Maak gebruik van het proefproject om werk te maken van een verruiming van het maatschappelijk draagvlak bij de individuele burger.
  • Wijs bij de toekenning van de trajecten op de specifieke eigenschappen van een LZV en de mogelijke opleidingen hierover.
  • Betrek zo snel mogelijk de lokale wegbeheerder in het proces wanneer deze voor bepaalde trajectonderdelen bevoegd is.
  • Schenk in de projectevaluatie aandacht aan de sociaaleconomische kosten en baten en voorzie in een degelijke nulmeting.