Advies omzetting richtlijn vakbekwaamheid

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorie├źn C1, C1+E, C+E, D1, D1+E, D+E

De MORA adviseert de Vlaamse Regering om de stakeholders in een vroege fase te betrekken bij het uitwerken van een besluit zodat ook operationele aspecten tijdig meegenomen worden in het beleidsproces. Daarbij is het cruciaal om bestaande overlegstructuren te gebruiken. Het advies geeft ook aan dat de vrijstellingen duidelijker omschreven moeten worden in het besluit.

De toelating van e-learning vindt de MORA positief. De raad stelt wel voor om de voorwaarden in het besluit concreter en gedetailleerder op te nemen. Het advies geeft hiertoe een aanzet.
Daarnaast adviseert de raad om voor de opleidingen wijzigingen aan te brengen zodat de wetgeving beter aansluit bij de praktijk en in het besluit voorzien een handhavings- en sanctioneringskader op te nemen.