Advies ontwerp BVR projectmethodologie en stuurgroep basisbereikbaarheid

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts

Op vrijdag 10 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering het ‘ontwerpbesluit tot bepaling van de nadere regels over de projectmethodologie en de projectstuurgroep in het kader van basisbereikbaarheid’ goed. De MORA is op maandag 13 mei 2019 gevraagd om een advies te geven over dit ontwerpbesluit.

Dit ontwerpbesluit is de eerste concretisering van het decreet basisbereikbaarheid van 26 april 2019. Veel zaken moeten binnenkort nog uitgewerkt worden in andere besluiten. Dit maakt het moeilijk om vandaag een volledig beeld te krijgen van hoe basisbereikbaarheid zal worden vormgegeven in de praktijk. Om een grondig maatschappelijk debat te kunnen voeren over de verdere concretisering van basisbereikbaarheid, zal het belangrijk zijn dat in de toekomst een aantal besluiten samen voor advies worden voorgelegd aan de MORA.

In dit advies focust de MORA op de grote strategische elementen die ook aan bod kwamen op de klankbordgroepen en studiedag basisbereikbaarheid die de MORA mee organiseerde: externe kwaliteitscontrole, participatie en transparantie en de betrokkenheid van de provincies.