Advies ontwerpbesluit loodsvrijstelling

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Buitenlands Beleid Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn
Ben Weyts

De MORA heeft geadviseerd over het “Ministerieel besluit betreffende de toekenning van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand”. Het ontwerpbesluit regelt de wijze waarop vrijstelling kan verkregen worden van de verplichting om een loods te nemen. Dit voor twee specifieke gevallen: (1) een algemene verklaring van vrijstelling kan aangevraagd worden voor trajecten vanop zee naar tot in de kusthavens en vice versa en (2) een verklaring van vrijstelling voor LNG bunkerschepen binnen het havengebied Zeebrugge. In zijn advies formuleert de MORA o.m. opmerkingen over de taalvereisten voor de verklaringhouders, het engagement van de overheid om een snel en goed verloop van de procedures te garanderen en de verdere uitbreiding van regels rond loodsvrijstelling naar de andere Vlaamse havens.