Advies terugkommoment rijopleiding categorie B

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts
Ontwerpbesluit houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B

Terugkommoment rijbewijs B: positieve maatregel maar weinig aangepast aan leefwereld jongeren.

In het advies voorontwerp decreet terugkommoment rijopleiding categorie B (7 september 2017) erkende de MORA al de positieve invloed die een terugkommoment kan hebben op de verkeersveiligheid. Ook in het advies op het ontwerpbesluit herhaalt de Raad dit standpunt. Daarnaast geeft de MORA een aantal suggesties ter verbetering van het programma van het terugkommoment en de erkenning van de programma’s en de instellingen die het terugkommoment aanbieden.

De raad meent echter dat, door een gebrek aan inzicht in de impact van de maatregel, het terugkommoment weinig aangepast is aan de leefwereld van jongeren.
Ook betreurt de MORA dat niet werd ingegaan op de suggestie om een deel van de voorziene subsidie aan te wenden voor sociale tarieven opdat iedereen een gegarandeerde toegang zou kunnen hebben tot het terugkommoment.