Advies Vlaamse onderzoeksinstantie scheepvaartongevallen en -incidenten

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen en -incidenten op binnenwateren.

De Vlaamse Regering plant een Vlaamse onderzoeksinstantie voor scheepvaartongevallen en -incidenten op de binnenwateren. Zij opteert hiervoor voor een samenwerking met de bestaande Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen (FOSO), die reeds operationeel is. Daarvoor zal een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten met de Federale Overheid.

De MORA vindt dit een goede optie gelet op het eerder geringe aantal ongevallen met zeeschepen op de binnenwateren.

De raad vraagt om de stakeholders te betrekken bij de concretisering van de modaliteiten van de onderzoeksinstantie en te zorgen voor een zo groot mogelijke transparantie en communicatie ten aanzien van de stakeholders over de werking van de onderzoeksinstelling. Verder vraagt de raad duidelijkheid over de financiering van de onderzoeksinstantie en de budgettaire weerslag. Eventuele kosten voor de onderzoeksinstantie op Vlaams niveau mogen volgens de raad niet opnieuw verhaald worden op de havenbesturen en/of de schepen.

In het advies wijst de raad ook op een aantal onduidelijkheden, onder meer over het toepassingsgebied, en vraagt hij om deze uit te klaren.