Advies voorkeursbesluit Noord-Zuid Limburg

advies op vraag
De Werkvennootschap

De realisatie van de Noord-Zuid verbinding Limburg verloopt via de procedure van de complexe projecten.  Zoals voorzien in de procedure van de complexe projecten, adviseerde de MORA eerst over de alternatievenonderzoeksnota (op 27 maart 2020).  Op 25 november 2020 gaf de MORA ook nog bedenkingen en vragen mee naar aanleiding van een tussennota.

De Vlaamse Regering selecteerde nu een voorkeursalternatief, waarover de MORA volgens het decreet complexe projecten ook om advies werd gevraagd. Het MORA-advies bevat volgende elementen:

  • Parallele projecten en quick wins zoals aanleg van fietspaden, fietsersbrug, enz., zo snel mogelijk realiseren.
  • Vraag om bij de verdere concretisering van het project, de toekomstige impact van wijzigende verkeersstromen te bewaken en hiervoor verder gedetailleerd mobiliteitsonderzoek te doen.
  • Zorgen voor een goede verknoping tussen de verschillende netwerken.
  • Vraag om bij de verdere concretisering van het project telkens de afweging te maken of het voorgestelde trambusconcept nog steeds de beste keuze.