Advies zij-instroom binnenvaart

advies op eigen initiatief

De MORA ontving een verzoek van het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart (FRB) om een advies te verlenen over de negatieve gevolgen die de nakende omzetting van de Europese Richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart kunnen hebben voor de zij-instroom van werknemers in de binnenvaart. De Richtlijn creëert een kader voor de erkenning van beroepskwalificaties in de gehele Europese Unie. Daarbij legt ze hogere startkwalificaties voor schippers en matrozen in de binnenvaart op en verlengt ze de opleidingsduur. Uiterlijk op 17 januari 2022 moet de Richtlijn worden omgezet.

De MORA beraadde zich grondig over de vraag en besliste een advies op eigen initiatief te formuleren. Met dit advies wil de MORA constructief bijdragen aan een werkbare oplossing voor de zogenaamde zij-instromers in de binnenvaart. De raad vreest dat door een te rigide omzetting van de Richtlijn, soepele en/of kortere zij-instroommogelijkheden en -opleidingen dreigen te verdwijnen en dat dit nefast zal zijn voor de tewerkstelling van Vlaamse werknemers in de binnenvaartsector, de havens en de nautische binnenvaartdiensten en in het verlengde daarvan ook voor de concurrentiepositie van genoemde sectoren. Daarom vraagt de MORA om in functie van de omzetting van de Richtlijn, voor zij-instromers met beroepservaring een meer flexibele regeling voor het bekomen van een bekwaamheidsattest binnenvaart te voorzien.