Brief bestek kilometerheffing

Reactie op publicatie bestek "Uitrol van een systeem van wegenheffing"

Op 9 februari 2018 publiceerde het departement Mobiliteit en Openbare Werken het bestek 'Uitrol van een systeem van wegenheffing' waarmee de introductie van een beprijzingsinstrument voor lichte voertuigen zal worden voorbereid. De MORA vindt het goed dat het langverwachte bestek uiteindelijk is gepubliceerd. Met deze brief wil de Mobiliteitsraad toch een aantal bezorgdheden over dit bestek meegeven.