Schatting directe kosten woon-werkverkeer

Om de congestieproblemen in ons land aan te pakken, overwegen de verschillende beleidsniveaus oplossingspistes die een impact kunnen hebben op de huidige kostenstructuur van het woon-werkverkeer. Het in kaart brengen van deze structuur is dus belangrijk voor het sociaal overleg en het maatschappelijk debat over deze beleidsvoorstellen van mobiliteitsoplossingen. De interprofessionele en gewestelijke sociale partners hebben de secretariaten van de CRB en de regionale ser’s (SERV, ESRBHG en CESW) dan ook verzocht om de voorliggende nota op te stellen die een ruwe schatting geeft van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de werkgevers en de loontrekkers uit de privésector, en dit per vervoermodus.