Zoeken op deze website

Emissies transportsector

Effecten 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NOx (ton) 69.085 70.003 66.649 63.705 63818 60975 56.383 54.947 51.838 47.066    
PM10 (ton) 4.731 4.665 4.348 4.152 4.035 3.879 n.b. n.b. nb n.b.    
PM2,5 (ton) 3.596 3.516 3.191 2.290 2.854 2.673 2.460 2.297 2.173 2.136    
Broeikasgassen personen weg (kton CO2-eq) 8.293 8.119 8.192 8.409 8.096 8.117 8.386 8.305 8.232 8.259    
Broeikasgassen goederen weg (kton CO2-eq) 5.377 5.383 5.369 5.456 5.501 5.609 5.892 5.915 6.051 6.167    
CO2 totaal transport (kton CO2-eq) 14.071 13.939 13.988 14.267 14.003 14.115 14.656 14.587 14.657 14.797